TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ (CID) – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Văn phòng Trung tâm Phát triển Quốc tế

Phòng 1204-1205, tầng 12, nhà A, Trường ĐH Ngoại thương, số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84-24-32595155 (số máy lẻ: 398)      

Email: cid@ftu.edu.vn              Website: http://cid.ftu.edu.vn 


HOTLINE

0888 128 729 – Tư vấn tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản trị Tài chính Việt – Pháp

0888 712 656  – Tư vấn tuyển sinh chương trình Cử nhân

CID FTU Videos

Đăng ký tư vấn tuyển sinh