TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc Đại học và sau Đại học của Trung tâm Phát triển Quốc tế, trường Đại học Ngoại thương giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, thuộc lĩnh vực Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, theo định hướng thực hành và được cấp bằng của các trường Đại học uy tín, hàng đầu Thế giới.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TUYỂN SINH

CID VIDEOS